top of page
Zoeken

LEAVES Jaarbericht: 2022


Wat is LEAVES?


Het is een situatie waar veel oudere volwassenen mee te maken krijgen: Het verlies van hun partner. Ondanks het verdriet zijn de meeste ouderen in staat het verlies te verwerken en hun leven opnieuw vorm te geven. Anderen ervaren na lange tijd nog steeds ernstige rouwverschijnselen en lopen risico op gevolgen als depressie, eenzaamheid of, in het ergste geval, zelfmoordgedachten. LEAVES is een online dienst die ouderen helpt het verlies van hun partner te verwerken. In LEAVES kunnen rouwenden informatie verkrijgen over het rouwproces, rouwoefeningen doen en advies krijgen over hoe zij hun leven opnieuw vorm kunnen geven. Tegelijkertijd wordt de geestelijke gezondheid van de rouwende gemonitord en wordt zo nodig professionele hulp aanbevolen.


Wat hebben wij gedaan in 2022?

Na twee jaar ontwikkeling van de LEAVES-dienst in nauwe samenwerking met eindgebruikers en andere stakeholders, lag de nadruk in 2022 op de evaluatie van LEAVES in Zwitserland, Portugal en Nederland, het opstellen van een exploitatieplan voor na de projectperiode en het creëren van aandacht voor LEAVES. Nadat de medisch-ethische toestemming voor het uitvoeren van de evaluatiestudie binnen was, konden we ouderen uitnodigen om LEAVES uit te proberen. In Nederland namen in totaal 96 oudere rouwenden deel aan de evaluatie. Er is veel tijd en moeite gestoken in de werving van deelnemers voor de in Zwitserland en Portugal. In Zwitserland gaat de evaluatie van LEAVES door totdat er voldoende participanten zijn om onze gestekde analysedoelen te bereiken, ook na einde van de projectlooptijd. Op dit moment doen al 58 rouwende ouderen mee in Zwitserland! In Portugal werd de studieopzet gewijzigd en is de aangepaste wervingsdoelstelling van 30 deelnemers inmiddels bereikt. Op basis van eerste resultaten uit de evaluatiestudies zijn aanbevelingen geformuleerd, om de LEAVES-dienst verder te verebeteren. Bijvoorbeeld zou door een deel van de inhoud te herformuleren een warmere sfeer gecreëerd kunnen worden in de dienst. Ook het gebruik van alternatieve mediaformaten zoals video-opnames van professionals die het rouwproces toelichten werd aanbevolen. Projectpartner DELA toonde vanaf het begin belangstelling voor de exploitatie van het LEAVES-prototype. In 2022 zijn voorbereidingen gemaakt om het eigendom van het LEAVES-prototype over te dragen aan DELA. Het uiteindelijke besluit over de doorontwikkeling van LEAVES zal in de eerste helft van 2023 genomen worden. Verder was het LEAVES-team zeer succesvol in de verspreiding van informatie over LEAVES en wat er binnen het project gedaan wordt door middel van radio-interviews, bijdragen aan conferenties en het publiceren van wetenschappelijke artikelen.Het LEAVES-team zegt Dankuwel!

Het LEAVES-project is dan wel afgelopen, maar we zijn altijd geïnteresseerd in het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Of u zelf iemand heeft verloren, een zorgverlener bent, of iemand die op andere manieren te maken heeft met rouw, we horen graag van u! Het team van LEAVES is te bereiken via www.leaves-project.eu/contact.
Comments


bottom of page