top of page

Doel van het project

Het doel van het LEAVES project is om een online zelf-hulp programma te ontwikkelen, LEAVES, dat rouwende ouderen ondersteunt in het verwerken van het verlies van hun partner. Dit omvat het accepteren van het verlies en de aanpassing naar een nieuw leven zonder de partner. Dit zijn de twee hoofdzaken tijdens rouw. LEAVES is ontwikkeld om ouderen te leren wat normale rouwpatronen zijn, wat langdurige rouw is, en om hun mentale gezondheid in kaart te brengen. Sommige onderdelen zijn erop gericht om de rouw en de pijn te verwerken. Echter, de hoofdmoot van het programma is erop gericht om nieuwe manieren te ontdekken om voor jezelf te zorgen en positieve gedachten en gevoelens te koesteren. Het programma zal ouderen uiteindelijk helpen om nieuwe kracht te vinden en henzelf gelukkiger, comfortabel en actief te maken. Met andere woorden: LEAVES zal rouwende ouderen helpen om een nieuwe betekenis in hun leven te leven en LEAVES zal hen zich leren aan te passen aan dit nieuwe leven.

logo.png
Project: Sobre

Projectoverzicht

In de eerste fase van het project heeft het LEAVES team een service model ontwikkeld voor de dienst. Hierin wordt uitgelegd hoe de oudere in aanraking kan komen met LEAVES en wat de rol van zorgprofessionals is. Dit is gedaan in samenwerking met ouderen, zorgprofessionals en mantelzogers. Tegelijkertijd is het zelfhulp-programma ontwikkeld. Hierin wordt de ouderen begeleid door de virtuele agent Zon. Zon ondersteunt de navigatie in het programma, en gidst gebruikers van leesmateriaal naar oefeningen naar zelfreflectie en naar het vaststellen van de gemoedstoestand. Deze laatste module houdt in de gaten of de oudere wel of geen mentale problemen ondervindt die professionele hulp behoeven. Daarnaast zal het programma de gebruikers herinneren aan de strategieën die hen helpen om zich beter te voelen of aan de mensen die zij kunnen bellen voor hulp, zoals vrienden of de huisarts. In het tweede deel van het project zal het programma worden ingezet in Nederland, Zwitserland en Portugal. Hier zal het getest worden om te kijken of het helpt bij rouw, eenzaamheid en depressieve gevoelens. Een ander belangrijk onderwerp dat zal worden onderzocht is of ouderen LEAVES leuk vinden en wat er nog verbeterd kan worden. Gedurende het project zullen de LEAVES partners een strategie ontwikkelen om de service naar de markt te brengen. Deze strategie zal anders zijn voor elk land. Rouwondersteuning is immers voor elk land verschillend. We delen onze wetenschappelijke bevindingen in populaire media en wetenschappelijke tijdschriften. Ga naar de Nieuws pagina voor meer details hierover.

Project: Sobre

Verwachte resultaten en impact

Het LEAVES project hoopt een positieve impact te hebben op het welbevinden van ouderen. Bijvoorbeeld door rouw en eenzaamheid te verminderen en op deze manier langdurige rouw te voorkomen. Op het einde van het project willen we drie mogelijkheden hebben voor exploitatie met preferred suppliers in verschillende landen. In de jaren na het project zal LEAVES worden verrijkt met de optie om de dienst te personaliseren.

results.jpg
Project: Sobre
Project: Sobre
bottom of page